Klinika Otolaryngologii
Wojskowy Instytut Medyczny 
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej

  04-141 Warszawa 60, ul. Szaserów 128


Zespół Kliniki

Kierownik Kliniki: płk prof. dr hab. n. med. Dariusz JURKIEWICZ


Adiunkci Kliniki:
ppłk dr n. med. Andrzej Wojdas - specjalista otolaryngolog, alergolog
ppłk dr n. med. Kornel Szczygielski - specjalista otolaryngolog

Starsi Asystenci:
mjr lek. Jarosław Kosek - specjalista otolaryngolog
kpt. lek. Marcin Szlązak - specjalista chorób wewnętrznych
płk rez. dr n. med. Jan Ratajczak - specjalista otolaryngolog, foniatra
dr n. med. Marcin Jadczak - specjalista otolaryngolog
lek. Agata Gerwel - specjalista otolaryngolog

Młodsi Asystenci:
lek. Igor Anurin
lek. Dominik Bień
lek. Agnieszka Kwaśnik-Balińska
lek. Rafał Sienicki

Lekarze Rezydenci:
lek. Barbara Rygalska
lek. Monika Sobolewska

Starsi specjaliści:  
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
płk rez. dr n. med. Piotr Rapiejko - specjalista otolaryngolog - srtrona www
ppłk rez. dr n. med. Jacek Usowski, specjalista otolaryngolog

Przy Klinice Otolaryngologii działa studenckie koło naukowe Ear-Nose-Throat. 
Opiekun SKN ppłk dr n. med. Kornel Szczygielski

 

DZIAŁALNOŚĆ REDAKCYJNA i WYDAWNICZA

Redakcja dwumiesięcznika Otolaryngologia Polska 
(Redaktor Naczelny: Prof. D. Jurkiewicz, sekretarz Redakcji: dr med. P. Rapiejko)

Redakcja kwartalnika Alergoprofil (Redaktor Naczelny: dr med. Piotr Rapiejko)

Redakcja kwartalnika Lekarz Wojskowy (Z-ca Redaktora Naczelnego: Z-ca Redaktora Naczelnego : dr med. Piotr Rapiejko)

 

Polecane strony:

        Baza MEDLINE

 

Klinika Otolaryngologiczna WIM, 04-141 Warszawa 60, ul. Szaserów 128

 


We subscribe to the HONcode principles of the Health On the Net Foundation

 


hosting: OBAŚ       Klinika Otolaryngologiczna WIM .1998-2013
All rights reserved.

Ostatnia aktualizacja 2013-10-30